Identificación del cliente

RUT (XXXX-X)       Tipo Cliente   Nombres/Razón social   Paterno   Materno
 
   
 
 
 
Calle   Número   Departamento   Comuna
 
 
 
Teléfono Teléfono comercial Celular (8 digitos) Email